ΤΟΜΕΙΣ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Διαδικασία Κατάταξης των μαθητών στους Τομείς και τις Ειδικότητες
1. Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στη Β΄ τάξη επιλέγουν με αίτησή τους τον Τομέα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
2. Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στη Γ΄ τάξη μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους σε οποιαδήποτε ειδικότητα του Τομέα που παρακολούθησαν στη Β΄ τάξη