Επικοινωνία

Ακριτών και Θράκης 4

56430, Σταυρούπολη

Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 653039

  

 

Contacts

Akriton & Thrakis 4

56430 Stavroupolis

Thessaoniki

Tel: +30 2310 653039