Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού