2015-17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 1 ου ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Υλοποιήθηκαν οι 2 ροές του προγράμματος Erasmus+ του 1 ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης το σχολικό έτος 2015-16. Οι 2 ροές με τίτλο “e-learning Authoring Tools_Learners” , διάρκειας 16 ημερών και “e-learning Authoring Tools_Staff”, διάρκειας 10 ημερών, πραγματοποιήθηκαν στη Ρίγα της Λετονίας τον Απρίλιο 2016.

Η κοινή δράση εκπαιδευομένων και προσωπικού αφορούσε τα εργαλεία συγγραφής – E-LEARNING AUTHORING TOOLS – τα οποία είναι λογισμικά που επιτρέπουν τη σχεδίαση και ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού, δημιουργώντας αυξημένο κίνητρο στους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές να οικοδομήσουν κομμάτι της μάθησης. H δημιουργική εμπλοκή των εκπαιδευτικών στο ίδιο πεδίο κατάρτισης με τους μαθητές, θα έχει άμεσα θετικά εφαρμόσιμα αποτελέσματα στο σχολείο, δίνοντας την ευκαιρία σε καθηγητές και μαθητές να αποκτήσουν κατάλληλα εφόδια, και στους μαθητές, επιπλέον, να προετοιμαστούν για την τεράστια αγορά που αναπτύσσεται στον τομέα του e-learning.

Η δράση E-LEARNING AUTHORING TOOLS_LEARNERS αφορούσε ένα σχέδιο Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 15 μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, όλων των ειδικοτήτων, και 2 συνοδών καθηγητών στη Ρίγα της Λετονίας, ένα πρόγραμμα 40 ωρών, και επαγγελματικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που χρησιμοποιούν το e-learning.
Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των καθηγητών αφορούσε κατάρτιση 10 καθηγητών όλων των ειδικοτήτων του σχολείου, συμπεριλαμβανομένων και καθηγητών μαθημάτων γενικής παιδείας, 30 ωρών, στο ίδιο αντικείμενο, μαζί με επαγγελματικές επισκέψεις.

Η τρίτη ροή, με τίτλο Υβριδικά αυτοκίνητα_Learners, θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη, το Νοέμβριο 2016.