ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 1ου ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 1ου ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 20-7-2022 στις 09:00 π.μ. Θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση 
στη βιβλιοθήκη του σχολείου, για την ένταξη των μαθητών στο 1ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης για το σχολικό 
έτος 2022-2023, στους παρακάτω τομείς - ειδικότητες

1) Κλήρωση μεταξύ μόνο μαθητών του σχολείου (1ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης) :
  • Γ’ Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων. (Γ’ Ηλεκτρολόγων)
  • Γ’ Τεχνικός Οχημάτων

2) Κλήρωση μεταξύ των μαθητών ΜΕ ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΗ (από άλλα σχολεία):

  • Β’ Εφαρμοσμένων Τεχνών
  • Β’ Μηχανολογίας
  • Γ’ Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών  Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (ΓΘ)

Οι κηδεμόνες των μαθητών της Α’ τάξης, των μαθητών του σχολείου που δε συμμετέχουν σε κλήρωση καθώς και των υπολοίπων τομέων και ειδικοτήτων προσέρχονται στις 13 και 20 Ιουλίου 2022 για ολοκλήρωση της εγγραφής στο σχολείο ή έως 22 Ιουλίου αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα έγγραφα στο σχολείο.

Οι κηδεμόνες των κληρωθέντων μαθητών προσέρχονται στις 20 Ιουλίου 2022 για ολοκλήρωση της εγγραφής στο σχολείο ή έως 22 Ιουλίου αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα έγγραφα στο σχολείο.

 

Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης

Ντριβαλάς Γεώργιος