Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ “3d Modeling and 3d Printing”. “2022-1-EL01-KA121-VET-000059166” -ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ημερομηνία: 16/12/2022

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο “3d Modeling and 3d Printing”. Κωδικός προγράμματος μαθησιακής κινητικότητας: “2022-1-EL01-KA121-VET-000059166”

 

[Β ΤΑΞΗ]

Οι παρακάτω μαθητές- μαθήτριες του σχολείου μας επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν,  κατόπιν αίτησης τους και αφού ακολουθήθηκαν οι ενδεδειγμένες διαδικασίες.

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  1. Στόϊκου Πελαγία
  2. Ελευθεριάδης Θεόδωρος

3.Καλφόγλου Ιωσήφ

4.Θεοδοσιάδης Νικόλαος

5.Τριαντάφυλλος Αναστάσιος

6.Συμεντεριάδης Αλέξανδρος

7.Ζαχαριάδης Ιωάννης

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

8.Νωτούδα Ελευθερία

9.Παπαδοπούλου Αθηνά

10.Μαλαματάρη Βασιλική

11.Χατζηπαρασίδης Κωνσταντίνος

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

12.Ντόκου Αγγελική- Δέσποινα

  1. Σαραφίδου Μελίνα

14.Παναγιωτίδου Στυλιανή

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΕΣ

  1. Σπυριδωνίδης Νικόλαος ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ

2.Τσαμασλίδου Ελένη  ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

3.Αμπγκαριάν Ιωάννης ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

4.Ιωαννίδης Μενέλαος ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

5.Τσεκρέζη Μαριλένα  ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ

 

Η επιλογή των μαθητών – μαθητριών έγινε με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

1.Επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας καθώς είναι η επίσημη γλώσσα επικοινωνίας της ευρωπαϊκής κινητικότητας. (Κατοχή πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας-συνέντευξη).

Τα σεμινάρια εκμάθησης των προγραμμάτων, οι παρουσιάσεις και οι ξεναγήσεις της κινητικότητας  θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα.

  1. Αξιολόγηση της επίδοσής τους στα μαθήματα, και της συνέπειας τους στους κανόνες της σχολικής ζωής.

Ο μέσος όρος της αναλυτικής βαθμολογίας προηγείται σε περίπτωση βαθμολογικής ισοβαθμίας. 3. Η συμπερίληψη μαθητών από ευάλωτες ομάδες, καθώς η διαφορετικότητα και η ένταξη είναι θέματα που ενστερνιζόμαστε, ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε.

  1. Κατά τη συνέντευξη αξιολογήθηκαν τα κίνητρα συμμετοχής των υποψηφίων στο πρόγραμμα ERASMUS+ (π.χ. ενδιαφέρον και διάθεση για συνεργασία και απόκτηση δεξιοτήτων και εμπειριών, υπευθυνότητα, συνεργατικότητα, ικανότητα προσαρμογής σε νέο περιβάλλον, θετική στάση απέναντι στις υποχρεώσεις που θα αναλάβουν πριν και μετά την υλοποίηση του προγράμματος, διάθεση για μεταφορά τεχνογνωσίας με την ολοκλήρωση του προγράμματος)

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ Τετάρτη 21-12-2022 και ώρα 14:00.

 

Όλοι οι παραπάνω μαθητές πρέπει να έχουν αστυνομική ταυτότητα ή/και εν ενεργεία διαβατήριο τις ημερομηνίες της κινητικότητας ,  να κάνουν τις κατάλληλες ενέργειες για να αποκτήσουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας και μέχρι 01/11/2019 να έχουν φέρει τις υπεύθυνες δηλώσεις επικυρωμένες από Κ.Ε.Π.

 

Πληροφορίες:                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ευγενία Δαλάκα                                                                                                               Ντριβαλάς Γεώργιος

Δέσποινα Λάζου