Χρονοδιάγραμμα της Η΄ Φάσης του Μεταλυκειακού έτους

Aγαπητές/οί υποψήφιες/οι,

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει στις 16/10/2023 15:00.

Δείτε το χρονοδιάγραμμα της Η΄ Φάσης του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας μέχρι την έναρξη λειτουργίας των τμημάτων.

Καλή επιτυχία!
Τμήμα Β’ – Οργάνωσης κ Εφαρμογής Μεταλυκειακού Έτους Τάξη Μαθητείας