Ανακοίνωση – Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων σχετικά με την διαδικασία υποβολής αιτήσεων έγκρισης παράλληλης στήριξης κλπ για το Σχ. Έτος 2022-2023

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 73383/Δ3/15-06-2022 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες οι οποίοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αιτήματα σχετικά με:

α) έγκρισης «νέας» ή «ανανέωσης»  παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης,

β) έγκρισης στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και

 γ) έγκρισης στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή,

μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2022-2023, να καταθέσουν την αίτηση μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται από την σχετική εγκύκλιο, στη σχολική μονάδα στην οποία πρόκειται να φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια κατά το διδακτικό έτος 2022-2023, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής του/της σε αυτήν.

 Τα αιτήματα υποβάλλονται στις σχολικές μονάδες φοίτησης των μαθητών/τριών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τις μέρες λειτουργίας τους έως:

  • την Τρίτη 21/6/2022* για την Α/θμια Εκπ/ση
  • την Πέμπτη 30/6/2022* για την Β/θμια Εκπ/ση
  • και εκ νέου από την Πέμπτη 01/09/2022* έως και Πέμπτη 20/10/2022* και για τις δύο βαθμίδες

 * Κατά τις ημερομηνίες αυτές οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να έχουν καταθέσει το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών. Μετά το πέρας των ημερομηνιών αυτών δεν κατατίθεται κανένα δικαιολογητικό ακόμα και αν αυτό έχει εκδοθεί εμπρόθεσμα.

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριων, που πρόκειται να εγγραφούν και να φοιτήσουν στην Α’ Λυκείου κατά το διδακτικό έτος 2022-2023, και για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία εγγραφής και οριστικοποίησης της κατανομής τους στην αντίστοιχη σχολική μονάδα (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ), καλούνται να καταθέσουν τα σχετικά αιτήματα ως εξής:

  για την Α΄ Λυκείου των ΕΠΑΛ: στη σχολική μονάδα της πρώτης τους επιλογής, όπως αυτή έχει δηλωθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών e-eggrafes, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις ημερομηνίες που έχουν οριστεί στην παρούσα εγκύκλιο

 για την Α΄ Λυκείου των ΓΕΛ: στο ΓΕΛ υπαγωγής τους, με βάση την ταχυδρομική διεύθυνση φοίτησής τους στο Γυμνάσιο (καθ’ υπόδειξη της Διεύθυνσης του Γυμνασίου)