Απρίλιος 2014 – Εκπαίδευση από την Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Εθελοντές Ωραιοκάστρου σε θέματα Α’ Βοηθειών .

Στόχοι της ΟΜΑΚ:

-η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας του τόπου μας
-η ενίσχυση του εθελοντικού ιδεώδους
-η εξασφάλιση της ζωής του ανθρώπου και της περιουσίας του

Η εκπαίδευση παρέχεται από πιστοποιημένους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς και περιλαμβάνει:
-Α΄Βοήθειες
-έρευνα και διάσωση αγνοουμένων
-διάσωση εγκλωβισμένων θυμάτων από σεισμό και τροχαία ατυχήματα
-αστική και δασική πυρόσβεση
-διάσωση στο υγρό στοιχείο
-οργάνωση επιχειρήσεων αντιμετώπισης φυσικών και τεχνικών καταστροφών
-τηλεπικοινωνίες
-οργάνωση εγκατάστασης καταυλισμών έκτακτων αναγκών

Η εγγραφή νέων μελών είναι 10Ε και η ετήσια συνδρομή μελών 20Ε

Μέσα επικοινωνίας
τηλ. 6909618318
mail omak.oraiokastro@gmail.com
facebook ΟΜΑΚ Ωραιοκαστρου

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ