Δημόσια πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε κινητικότητα Erasmus, με τίτλο ‘ Internet Of Things ( IOT)’ που θα πραγματοποιηθεί στην Λισαβόνα.
Η πρόσκληση απευθύνεται στους μαθητές των τομέων Πληροφορικής και Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρονικών.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση, ακόμη κι αν κατέθεσαν έγγραφη αίτηση στη υπεύθυνη καθηγήτρια της κινητικότητας.