«Εφαρμογές Ρομποτικής και Ενσωματωμένων Συστημάτων (embeddedsystems) στην Εκπαίδευση», στις 23 και 25 Ιουνίου 2014 για τους καθηγητές Πληροφορικής ΠΕ19, ΠΕ20, ΤΕ01.13και Ηλεκτρονικών ΠΕ17, ΠΕ12, που υπηρετούν στα ΕΠΑ.Λ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης

Οι σχολικοί σύμβουλοι Δημήτριος Βελιτσός, Ιωάννης Καλπίδης και Σοφία Τζελέπη σε συνεργασία με την κ. Χρυσάνθη Καλαϊτζή Δ/ντρια του1ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, τον κ. Παναγιώτη Συμεωνίδη Δ/ντη του 1ου Ε.Κ. Σταυρούπολης και τον κ. Κων/ντίνο Σταυρίδη καθηγητή Πληροφορικήςδιοργανώνουν βιωματικό επιμορφωτικό σεμινάριομε θέμα: «Εφαρμογές Ρομποτικής και Ενσωματωμένων Συστημάτων (embeddedsystems) στην Εκπαίδευση», στις 23 και 25 Ιουνίου 2014 για τους καθηγητές Πληροφορικής ΠΕ19, ΠΕ20, ΤΕ01.13και Ηλεκτρονικών ΠΕ17, ΠΕ12, που υπηρετούν στα ΕΠΑ.Λ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκηςκαι ώρα 15:00 – 20:00 στο εργαστήριο Η/Υ του 1ου Ε.Κ. Σταυρούπολης. Εισηγητής θα είναι ο κ. Κων/ντίνος Σταυρίδης καθηγητής Πληροφορικής του 1ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης.

Ώρα Ενότητα Παρατηρήσεις
1η Βασικές έννοιες, παρουσίαση RobotMA-VIN Βασικοί ορισμοί ρομποτικής, ενσωματωμένων συστημάτων, προγραμματισμός ΜΑ-VINγια την αποστολή
line-follower
2η Συνοπτική περιγραφή Lego Mindstorms
3η Εισαγωγή στον arduino Περιγραφή της πλακέτας (CPU-IO), βασικών αρχών προγραμματισμού
4η Διασύνδεση arduinoμε αισθητήρες θερμοκρασίας, υπερήχων (απόστασης) Περιγραφή αρχών λειτουργίας αισθητήρων και διασύνδεσης, εφαρμογή sensordatalogger
5η Διασύνδεση arduinoμε boardGPS(πλακέτας), GSMUnit Περιγραφή αρχών λειτουργίας περιφερειακών και διασύνδεσης, εφαρμογή personaltracker
6η Έλεγχος κινητήρων, διακοπτών υψηλού φορτίου, ledμε arduino ΈλεγχοςDC motors, step motors, relay, RGB led
7η Διασύνδεσηarduinoμε android (Appinventor) Διασύνδεσηsensor data logger καιpersonal tracker μεandroid κινητότηλέφωνο
8η Συνοπτική παρουσίαση Raspberry Pi www.raspberrypi.org
9η Παρουσίαση σχολικών arduinoεργασιών Smartjacket(γιλέκο για άτομα με προβλήματα), VehicleFollower(robotπου ακολουθεί το προπορευόμενο όχημα), AskoRoby(Robotμε αυτόματο πιλότο και την δυνατότητα auto-parking)
10η Παρουσίαση ευρωπαϊκών σχετικών διαγωνισμών – Συζήτηση για μελλοντικά καινοτόμα σχολικά project

Φωτογραφικό υλικό από το 1ο σεμινάριο 10 – 11 Ιουνίου 2014