Πληροφορικής

Η πληροφορική με τις εξειδικεύσεις της διαδραματίζει πλέον έναν κορυφαίο και με ολοένα αυξανόμενη σημασία ρόλο στις εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήμης σε διεθνές επίπεδο.
Τα επαγγέλματα πληροφορικής απαιτούν ερευνητική και δημιουργική σκέψη, εφευρετικότητα, φαντασία, οργανωτικές και ερευνητικές δεξιότητες, μεθοδικότητα στην εργασία και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και συνεχούς κατάρτισης στο αντικείμενο και τις νέες τεχνολογίες. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, εκπαιδευτικές μονάδες κ.ά., καθώς επίσης και σε φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής.

 
 

Ο πελάτης είναι πολύ σημαντικός, τον πελάτη θα ακολουθήσει ο πελάτης. Όπως η γη της γης, το πένθος ούτε ο σωματάρχης της γης, το μαξιλάρι του λιονταριού.

 

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1567, τ.Β’, 2-6-2016 τα μαθήματα Τομέα που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Πληροφορικής στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 
 

Ο πελάτης είναι πολύ σημαντικός, τον πελάτη θα ακολουθήσει ο πελάτης. Όπως η γη της γης, το πένθος ούτε ο σωματάρχης της γης, το μαξιλάρι του λιονταριού.

 

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1426, τ.Β’, 26-4-2017, όπως τροποποιήθηκε με το Φ.Ε.Κ. 2072, τ.Β’, 15-6-2017 τα μαθήματα Ειδικότητας που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες τουΤομέα Πληροφορικής στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 
 

Ο πελάτης είναι πολύ σημαντικός, τον πελάτη θα ακολουθήσει ο πελάτης. Όπως η γη της γης, το πένθος ούτε ο σωματάρχης της γης, το μαξιλάρι του λιονταριού.

 

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Δίνει έμφαση στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, καθώς και σε Εφαρμογές & Θέματα Συντήρησης Πληροφοριακών Συστημάτων.
 
 

Ο πελάτης είναι πολύ σημαντικός, τον πελάτη θα ακολουθήσει ο πελάτης. Όπως η γη της γης, το πένθος ούτε ο σωματάρχης της γης, το μαξιλάρι του λιονταριού.

 

Eιδικότητα: Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Δίνει έμφαση στην Τεχνική Υποστήριξη των Πληροφοριακών Συστημάτων (εγκατάστασης, συντήρησης), καθώς και σε Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων.
 
 

Ο πελάτης είναι πολύ σημαντικός, τον πελάτη θα ακολουθήσει ο πελάτης. Όπως η γη της γης, το πένθος ούτε ο σωματάρχης της γης, το μαξιλάρι του λιονταριού.

 

Οι απόφοιτοι των ειδικοτήτων αυτών ειδικεύονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση, συντήρηση και αξιοποίηση συστημάτων, στην πώληση, εγκατάσταση και υποστήριξη υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής και διαδικτυακού εξοπλισμού, στην ανάπτυξη απλών εφαρμογών πολυμέσων και Διαδικτύου.

 
 

Ο πελάτης είναι πολύ σημαντικός, τον πελάτη θα ακολουθήσει ο πελάτης. Όπως η γη της γης, το πένθος ούτε ο σωματάρχης της γης, το μαξιλάρι του λιονταριού.