Όσοι μαθητές τελειόφοιτοι έχουν κάνει αίτηση για συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, παρακαλούνται να φέρουν άμεσα στο σχολείο 3 έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες για δελτίο υποψηφίου, απολυτήριο και πτυχίο.
Οι παλαιοί μαθητές (απόφοιτοι) 1 φωτογραφία
Από τη Διεύθυνση