«Καινοτομία με Τεχνολογίες ΙΟΤ – Μύηση στην Νεανική Πράσινη Επιχειρηματικότητα – Εφαρμογή κι Ολοκλήρωση με Γνωστική Μαθητεία»

Το 1 ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης ολοκλήρωσε με επιτυχία το σχέδιο Erasmus+, με κωδικό 2020-1-EL01-KA102-077822, που έλαβε χώρα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Το συγκεκριμένο project είχε τίτλο «Καινοτομία με Τεχνολογίες ΙΟΤ – Μύηση στην Νεανική Πράσινη Επιχειρηματικότητα – Εφαρμογή κι Ολοκλήρωση με Γνωστική Μαθητεία» και αφορούσε σε τρεις ροές, ως εξής: Η 1η ροή , […]

Όλο το άρθρο

Cognitive Apprenticeship

a brief description of the Erasmus Project “Cognitive Apprenticeship” that was implemented in Valencia Spain sending organisationQ !st EPAL Stavroupolis – Greece host: Moveu Professional Services – Spain Περίληψη του σχεδίου   Το παρόν σχέδιο περιελάμβανε 3 ροές, μία ροή μαθητείας “Cognitive Appreticeship” και από μία ροή κατάρτισης μαθητών και προσωπικού “The application of Geothermal […]

Όλο το άρθρο

2014 Educational Robotics

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αφορά ένα πρόγραμμα Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 15 μαθητών των Τομέων Πληροφορικής και Μηχανολογίας του 1ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης και 2 Καθηγητών, σχετικά με την εκπαίδευσή τους στη Ρομποτική στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης- (ΚΑ1/ Erasmus+ / VET) του σχολείου μας, με τίτλο: «EDUCATIONAL ROBOTICS» και κωδικό : 2014-1-EL01-KA102-000158. Η μετακίνηση […]

Όλο το άρθρο

2016 School Quality Assurance – Διασφάλιση ποιότητας μιας σχολικής μονάδας

Διασφάλιση ποιότητας μιας σχολικής μονάδας Από τη 16η έως και την 22η Απριλίου 2015, υλοποιήθηκε το πρόγραμμα με τίτλο School Quality Assurance», στα πλαίσια του Erasmus+, Mobility project for VEt learners and staff (Δράση Κ1). Φορέας υποδοχής ήταν ο οργανισμός EProjectConsult, που δραστηριοποιείται στη Σικελία της Ιταλίας, όπου υλοποιήθηκε η συγκεξριμένη δράση. Το αντικείμενο του […]

Όλο το άρθρο

2016 Ημερίδα διάχυσης Ευρωπαϊκού προγραμματος

Φωτογραφικό υλικό από την ημερίδα διάχυσης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Web Authoring Tools» που παργαματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του σχολικού συγκροτήματος του 1ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης στις 14/11/2016

Όλο το άρθρο

2015-17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 1 ου ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Υλοποιήθηκαν οι 2 ροές του προγράμματος Erasmus+ του 1 ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης το σχολικό έτος 2015-16. Οι 2 ροές με τίτλο “e-learning Authoring Tools_Learners” , διάρκειας 16 ημερών και “e-learning Authoring Tools_Staff”, διάρκειας 10 ημερών, πραγματοποιήθηκαν στη Ρίγα της Λετονίας τον Απρίλιο 2016. Η κοινή δράση εκπαιδευομένων και προσωπικού αφορούσε τα εργαλεία συγγραφής – E-LEARNING […]

Όλο το άρθρο