Ενημέρωση αποφοίτων μαθητών, που έχουν απολυτήριο  και πτυχίο και εργοδοτών.

Ωρολόγιο πρόγραμμα τμημάτων σχολείου

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( θα ξεκινά 1 ώρα αργότερα από την αναγραφόμενη)

Αρχείο με email εκπαιδευτικών