Ενημέρωση αποφοίτων μαθητών, που έχουν απολυτήριο  και πτυχίο και εργοδοτών.