ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!!

Από τη Διεύθυνση
Οι γονείς, κηδεμόνες και ενήλικοι μαθητές, που θέλουν να εγγραφούν ή να ξαναγραφούν (ανανέωση εγγραφής) στο σχολείο, πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα
https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/#/ με τους κωδικούς taxisnet και 
από την Παρασκευή 18-06-2021 και ώρα 10:00 έως και την Παρασκευή 02-07-2021 και ώρα 23:59 να το δηλώσουν ηλεκτρονικά.

Επισημαίνεται, ότι κατά το χρονικό αυτό διάστημα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων, η τροποποίηση ή/και η διαγραφή τους, καθώς επίσης και η αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους. Αποθήκευση ή και εκτύπωση της δήλωσης είναι απαραίτητη.

Τα αποτελέσματα της κατανομής, όπως και της ανανέωσης εγγραφής, θα είναι ορατά σε όλους τους χρήστες σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν προσεχώς στην ιστοσελίδα https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/#/ .

Για βοήθεια και πληροφόρηση το σχολείο θα είναι ανοικτό όλες τις ημέρες μεταξύ των ωρών 12:30 και 14:00 και στις ημερομηνίες 22/6 και 29/6/2021 από 08:00 έως 14:00

Eνημερωτικά φυλλάδια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
Δραστηριότητες – Εκδηλώσεις
RSS Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Δυτικής Θεσσαλονίκης