ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ANAKOIΝΩΣΗ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ANAKOIΝΩΣΗ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Για τους μαθητές της Β’ και Α’ Τάξης.

Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα και πατήστε υποβολή.

Η συμπλήρωση δεν είναι υποχρεωτική και το email δεν χρειάζεται να είναι υποχρεωτικά από το Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο.

Το email θα χρειαστεί για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σε όποια μαθήματα είναι δυνατόν (κυρίως στα εξεταζόμενα γραπτά) να γίνουν την επόμενη εβδομάδα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ