Υλοποίηση Επιμορφωτικών Προγραμμάτων 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης

                                  

                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

               ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ                                                               Θεσ/νίκη 22-03-2017

                         ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                               Αρ. πρωτ: 32

ΠΡΟΣ

  1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας
  2. Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

           (διά των Δ/νσεων Εκπ/σης)

 

                      

          1ο &  2Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

                                          ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                                           

                               – – – – – – – – – – – – – – –

1ο ΠΕΚ

Ταχ. Δ/νση: Κλεάνθους 59 & Παπαηλιάκη,

Θεσσαλονίκη, 54453

Πληροφορίες: Θάλεια Μπουρίδου                                                                       

Τηλέφωνο: 2310  904017   

FAX: 2310  932861

Ε-mail: apekthes@otenet.gr

Ιστοσελίδα: 1pek.thess.sch.gr                                                                                      

                                                                                                                                                               

2ο ΠΕΚ

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Στρατού 129,

 Πολίχνη, 56429 Θεσσαλονίκη         

Πληροφορίες: Σοφία Μπίτουλη

Τηλέφωνο: 2310 207635

FAX: 2310 207262

Ε-mail: pek2the@otenet.gr

Ιστοσελίδα: 2pek-thess.sch.gr                                                         

 

                                                                                                                

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων 1ου ΠΕΚ

                                                                                                                              

Το 1ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης, θα υλοποιήσει τα παρακάτω επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

  1. Τίτλος προγράμματος: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

(Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να αναπτύσσουν τεχνικές και δραστηριότητες για την εξοικείωση των ενδιαφερόμενων μαθητών στην επίλυση προβλημάτων μαθηματικών διαγωνισμών)

 Απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς ΠΕ03

Επιμορφωτής: Πούλος Ανδρέας, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03

Διάρκεια: 30 ώρες

Ημερομηνίες πραγματοποίησης του σεμιναρίου:

ΔΕΥΤΕΡΑ 03/04/2017, ΠΕΜΠΤΗ 06/04/2017, ΔΕΥΤΕΡΑ 24/04/2017, ΠΕΜΠΤΗ 27/04/2017, ΠΕΜΠΤΗ 04/05/2017, ΔΕΥΤΕΡΑ 08/05/2017

 

  1. Τίτλος προγράμματος: Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με νόημα: Από την παθητική στη διερευνητική μάθηση

(Επιδιώκεται η γνωριμία και εξοικείωση με τη διερευνητική μέθοδο διδασκαλίας, με απώτερο στόχο τον σχεδιασμό και την ενσωμάτωση διερευνητικών δραστηριοτήτων στην καθημερινή διδακτική πρακτική των εκπαιδευτικών)

Απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας που διδάσκουν μαθήματα Φυσικών Επιστημών

Επιμορφώτρια: Λευκοπούλου Σουλτάνα, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ04

Διάρκεια: 12 ώρες

Ημερομηνίες πραγματοποίησης του σεμιναρίου:

ΔΕΥΤΕΡΑ 24/04/2017, ΠΕΜΠΤΗ 27/04/2017, ΠΕΜΠΤΗ 04/05/2017

 

 

  1. Τίτλος προγράμματος: Διαπολιτισμός και ενδυνάμωση μειονοτήτων

(Παρουσιάζονται βασικές αρχές και αξίες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση και ενσυναίσθηση των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία)

Απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων

Επιμορφωτής: Μανιάκας Θεόδωρος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ06

Διάρκεια: 12 ώρες

Ημερομηνία πραγματοποίησης του σεμιναρίου:

ΔΕΥΤΕΡΑ 03/04/2017, ΠΕΜΠΤΗ 06/04/2017, ΔΕΥΤΕΡΑ 24/04/2017

 

  1. Τίτλος προγράμματος: Ηλεκτρονική διαχείριση επιμορφωτικών δράσεων (από τη δήλωση έως τη βεβαίωση)

(Το πρόγραμμα απευθύνεται πρωτίστως σε Σχολικούς Συμβούλους αλλά και σε εκπαιδευτικούς που προτίθενται να διοργανώσουν επιμορφωτικές δράσεις και αφορά το διαχειριστικό σκέλος των δράσεων)

Απευθύνεται σε: Σχολικούς Συμβούλους και κάθε ενδιαφερόμενο

Επιμορφωτής: Μανουσαρίδης Ζαχαρίας, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19

Διάρκεια: 8 ώρες

Ημερομηνίες πραγματοποίησης του σεμιναρίου:

ΔΕΥΤΕΡΑ 03/04/2017, ΠΕΜΠΤΗ 06/04/2017

 

  1. Τίτλος προγράμματος: Νευροδιδακτική: οι ΝευροΕπιστήμες φωτίζουν τις μαθησιακές διαδικασίες

(Ο Νευρώνας εκπέμπει ψηφιακά – Η ευπλαστότητα των νευρωνικών δικτύων – Κυτταρικοί μηχανισμοί μάθησης και μνήμης – Στρατηγικές και τεχνικές μάθησης)

Απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Επιμορφωτής: Καλπίδης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12.05

Διάρκεια: 15 ώρες

Ημερομηνίες πραγματοποίησης του σεμιναρίου:

ΔΕΥΤΕΡΑ 03/04/2017, ΠΕΜΠΤΗ 06/04/2017, ΠΕΜΠΤΗ 27/04/2017

 

  1. Τίτλος προγράμματος: Ομαδοσυνεργατική προσέγγιση ξενόγλωσσης διδασκαλίας (Βιωματικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς ΠΕ06 & ΠΕ07)

(Το εργαστήριο έχει βιωματικό χαρακτήρα και αναδεικνύει τρόπους αλληλεπίδρασης, εξάσκησης δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και επίτευξης στόχων λαμβάνοντας υπόψη  τις διαφορετικές δεξιότητες των μελών της ομάδας)

Απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς ΠΕ07 & ΠΕ06

Επιμορφώτριες: Κερκινοπούλου Γιάννα, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ07 – Λασκαρίδου Χρύσα, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06

Διάρκεια: 5 ώρες

Ημερομηνία πραγματοποίησης του σεμιναρίου:

ΠΕΜΠΤΗ 27/04/2017

 

  1. Τίτλος προγράμματος: Διαμόρφωση Ομάδας – Παιδαγωγικό Συμβόλαιο – Σχέδιο Μαθήματος

(Οι εκπαιδευτικοί θα ασκηθούν στις βασικές αρχές διαμόρφωσης ομάδας στην τάξη τους, στην εκπόνηση του παιδαγωγικού συμβολαίου και στη διαμόρφωση σχεδίου μαθήματος)

Απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Επιμορφώτρια: Χασεκίδου – Μάρκου Θεοδώρα, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02

Διάρκεια: 8 ώρες

Ημερομηνίες πραγματοποίησης του σεμιναρίου:

ΔΕΥΤΕΡΑ 24/04/2017, ΠΕΜΠΤΗ 04/05/2017

 

 

Χώρος διεξαγωγής σεμιναρίων : 1ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης, Κλεάνθους 59 & Παπαηλιάκη (απέναντι από το γήπεδο του ΠΑΟΚ).

Ώρα έναρξης σεμιναρίων : 15:00

 

Η συμμετοχή στα επιμορφωτικά προγράμματα είναι προαιρετική και θα γίνει κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τα επιμορφωτικά προγράμματα θα υλοποιηθούν χωρίς δαπάνη για το δημόσιο και τους/τις συμμετέχοντες/χουσες.

Δεν υπάρχει πρόβλεψη για την κάλυψη τυχόν δαπανών για την μετακίνηση των ενδιαφερομένων.

 

Όσοι/ες εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν να παρακολουθήσουν ένα από τα παραπάνω επιμορφωτικά προγράμματα θα συμπληρώσουν τη φόρμα που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://goo.gl/forms/zba69hVH78Br1Y5N2 έως την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017

Αν ο αριθμός των αιτήσεων ξεπερνά τον μέγιστο αριθμό των επιμορφωνόμενων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημέρα και την ώρα αποστολής υποβολής του mail αίτησης συμμετοχής.

                          

 

 

                Ο Διευθυντής                                                                        Η Διευθύντρια

      του 1ου Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης                                              του 2ου Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης   

 

Παναγιώτης Γιαννακουδάκης.                                                       Δρ. Ελευθερία Ζάγκα

 

       Καθηγητής Χημείας Α.Π.Θ                                                        Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02