Τριών Ιεραρχών Γεν. Συνέλευση ΟΛΜΕ Θεματική-Δημιουργικές-Μαθητεία

Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης

προξένου Κορομηλά 51

e.elme.thess@gmail.com

 

Για τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών

 

Σχετικό Προεδρικό Διάταγμα (άρθρο 2 του Π.Δ. 104/79) επισημαίνει τι ισχύει για τη γιορτή των τριών Ιεραρχών:  «Ημέραι αργίας των Γυμνασίων και Λυκείων ορίζονται : α) ‘Απασαι αι Κυριακαί, β) αι θρησκευτικαί εορταί των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος, γ) αι εθνικαί επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου, δ) η Καθαρά Δευτέρα, ε) η 1η Μαΐου και στ) η κατά τας κειμένας διατάξεις ημέρα αργίας διά την έδραν εκάστου σχολείου λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής εορτής». Ακόμη το άρθρο 1 παρ. 11 α του Ν.1157/1981 αναφέρει ρητά ότι η ημέρα της εορτής των Τριών Ιεραρχών είναι αργία για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Σύμφωνα μεταπαραπάνω προκύπτεισαφώς ότιηθρησκευτικήεορτήτωνΤριώνΙεραρχώναποτελείημέρααργίαςγιατηΔευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

 

Το Δ.Σ. θα απευθυνθεί στην περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και θα επισημάνει τι ισχύει για τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών.

 

Για το Δ. Σ.

 

Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γραμματέας

 

Ζαγανίδης Χρήστος                                           Δερματάς Αντώνης

 

 

Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης

προξένου Κορομηλά 51

e.elme.thess@gmail.com

 

Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ Πέμπτη  26-1-2017

και ώρα 6.30 μ.μ., στο 1ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης.

 

Η στάση του κλάδου  για  τη Θεματική  εβδομάδα, τις Δημιουργικές εργασίες, τις απουσίες στα  ΕΠΑΛ και την εφαρμογή της μαθητείας

Το ΔΣ της Ε΄ ΕΛΜΕ θα συνεδριάσει την Τρίτη 24/1/2017, στις 8.00 μ.μ. στα γραφεία της ΕΛΜΕ (Προξένου Κορομηλά 51). Καλεί όσες συναδέλφισσες και συνάδελφους επιθυμούν να παρευρεθούν στη συνεδρίαση, μεταξύ των θεμάτων που θα συζητήσει είναι και της Γενικής Συνέλευσης  που θα γίνει την Πέμπτη 26-1-2017 και ώρα 6.30 μ.μ., στο 1ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης.

Θέματα της  Γενικής Συνέλευσης

Α) Η στάση του κλάδου  για  τη Θεματική  εβδομάδα.

Β) Η στάση του κλάδου για  τις Δημιουργικές εργασίες.

Γ) Η στάση του κλάδου για απουσίες στα  ΕΠΑΛ – εφαρμογή μαθητείας.

Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να μην προβούν σε καμιά συνεδρίαση για τα παραπάνω ζητήματα μέχρι να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση του σωματείου.

Καλούμε τους  Διευθυντές των σχολείων να σεβαστούν την πρόταση του σωματείου και να μη συγκαλέσουν συνεδριάσεις με τα θέματα αυτά.

Καλούμε την ΟΛΜΕ να πάρει θέση στα παραπάνω ζητήματα.

 

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γραμματέας

Ζαγανίδης Χρήστος                                           Δερματάς Αντώνης

   Ο.Λ.Μ.Ε.                    

Ερμού & Κορνάρου 2

ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255

FAX: 210 33 11 338

www.olme.gr

e-mail:olme@otenet.gr                                                                        Αθήνα, 25/1/2017

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με τις Δημιουργικές Εργασίες

 

 

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ σε προηγούμενη απόφασή του ( http://olme-attik.att.sch.gr/new/?p=10477 ) τόνισε τους λόγους για τους οποίους θεωρούσε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί φέτος η εγκύκλιος για τις Δημιουργικές Εργασίες και ζητούσε την απόσυρσή της και την έναρξη διαλόγου με την Ομοσπονδία.

Επειδή η εγκύκλιος δεν αποσύρθηκε, το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε να παρέχει συνδικαλιστική κάλυψη σε όσους συναδέλφους δεν υλοποιήσουν τις Δημιουργικές Εργασίες.