Τομέας Πληροφορικής


Τομέας Πληροφορικής

Η πληροφορική είναι η ενασχόληση που ερευνά τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά των πληροφοριών, τις δυνάμεις που διέπουν τη ροή των πληροφοριών, καθώς και τα μέσα της επεξεργασίας πληροφοριών για τη βέλτιστη προσβασιμότητα και τη χρηστικότητα.

Στην Πληροφορική δίνεται ενδιαφέρον με αυτό το «σώμα» της γνώσης σχετικά με την προέλευση, τη συλλογή, την οργάνωση, την αποθήκευση, την ανάκτηση, την ερμηνεία, τη μεταφορά, τη μετατροπή και χρήση των πληροφοριών.

Αυτό περιλαμβάνει τη διερεύνηση των αναπαραστάσεων πληροφοριών σε τόσο φυσικά όσο και τεχνητά συστήματα, η χρήση των κωδικών για την αποδοτική μετάδοση μηνύματος, και η μελέτη των συσκευών επεξεργασίας πληροφοριών και τεχνικές όπως οι υπολογιστές και τα συστήματα προγραμματισμού τους.

Πρόκειται για μια συνδυαστική επιστήμη που προέρχεται και σχετίζεται με τομείς όπως τα μαθηματικά, η λογική, η γλωσσολογία, η ψυχολογία, η τεχνολογία των υπολογιστών, η επιχειρησιακή έρευνα, οι γραφικές τέχνες, οι επικοινωνίες, η βιβλιοθηκονομία, η διαχείριση, και άλλα παρόμοια πεδία.

Έχει τόσο μια ακαδημαϊκή συνιστώσα επιστήμης, που ερευνά το θέμα χωρίς να λαμβάνει υπόψη την εφαρμογή του, όσο και μια άλλη εφαρμοσμένη επιστήμη συνιστώσα, η οποία αναπτύσσει άμεσα εφαρμόσημα.

 

Ο τομέας διαθέτει τις  παρακάτω  δυο ειδικότητες:

 • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 • Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι.,Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και στις  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις.

Πιο αναλυτικά:  Τμήματα για Υποψηφίους Τομέα Πληροφορικής

Ο απόφοιτος  των ειδικοτήτων του τομέα Πληροφορικής  μπορεί να εργαστεί τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Αναλυτικά, ο απόφοιτός μπορεί να εργαστεί σε:

 • Επιχειρήσεις, οργανισμούς, εκπαιδευτικές μονάδες κ.α., καθώς επίσης και σε φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής.

Επιχειρήσεις που :

 • Κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα πληροφορικής.
 • Σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκτυα υπολογιστών και δικτυακές υπηρεσίες.
 • Αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές λογισμικού.
 • Προωθούν και πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής, δικτυακό εξοπλισμό και δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές λογισμικού.
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας π.χ. γραφείο υποστήριξης και προώθησης δικτυακού  εξοπλισμού και δικτυακών υπηρεσιών.

Ο απόφοιτος μπορεί να:

 • Αναλαμβάνει αυτοδύναμα – αυτόνομα όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση συστημάτων ενός χρήστη και απλών τοπικών δικτύων.
 • Αναλαμβάνει υπό την επίβλεψη, τον έλεγχο και τις οδηγίες κάποιου υπευθύνου όσα αναφέρονται σε μεγαλύτερα συστήματα, μεγαλύτερα δίκτυα, το Διαδίκτυο,  ή άλλες δραστηριότητες.
 • Κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής.
 • Υποστηρίζει, ως προς την χρήση των συστημάτων, τους πελάτες ή τους χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών.
 • Πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορικής και διαδικτυακό εξοπλισμό.
 • Αναπτύσσει απλές εφαρμογές πληροφορικής
 • Διαχειρίζεται  εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.
 • Εγκαθιστά, υποστηρίζει και συντηρεί εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.
 • Αναπτύσσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και Διαδικτύου.
 • Δημιουργεί ιστοσελίδες και συντηρεί το περιεχόμενό τους.

 

 Επαγγελματική Άδεια

Για την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων δεν απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για τους αποφοίτους του Τομέα Πληροφορικής.

 Μαθήματα Ειδικότητας

bp

Γ’ Τάξη  Ειδικότητα : Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

 

 

Γ’ Τάξη  Ειδικότητα : Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής