Πρόσβαση αποφοίτων ΕΠΑΛ σε ειδικό ποσοστό θέσεων 1% στα ΑΕΙ