Υπεύθυνοι Τομέων

Ανδρέας Πανάρετος
Υπεύθυνος Τομέα Μηχανολογίας
Ανδρέας Ανδρεανίδης
Υπεύθυνος Τομέα Μηχανολογίας
Κωνσταντίνος Μπίτουλης
Υπεύθυνος Τομέα Εφαρμοσμένων - Δομικών
Ευαγγελία Σαχίνη
Υπεύθυνος Τομέα Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικής
Ανδρέας Πάσχος
Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής