Διοίκηση ΕΠΑΛ

 

Γεώργιος Αγγελόπουλος
Διευθυντής
Aggelopoulos Georgios Principal
Γεώργιος Ντριβαλάς
Υποδιευθυντής
Χαράλαμπος Παντελιάδης
Υποδιευθυντής
ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ