Διοίκηση ΕΠΑΛ

 

Γεώργιος Αγγελόπουλος
Διευθυντής
ΠΕ12
Γεώργιος Ντριβαλάς
Υποδιευθυντής
Χαράλαμπος Παντελιάδης
Υποδιευθυντής
ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ