Διοίκηση ΕΠΑΛ

 

Χρυσάνθη Καλαϊτζή
Διευθύντρια
ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Γεώργιος Παπαευαγγέλου
Υποδιευθυντής
ΠΕ12 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
Χαράλαμπος Παντελιάδης
Υποδιευθυντής
ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ