Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας

Προσοχή !!! Στο τέλους του εγγράφου υπάρχει πίνακας με τα ΕΠΑΛ που θα υλοποιήσουν  την μαθητεία, Μαρτίου 2017

 

Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-

ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ –Α’ ΦΑΣΗ»