ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 1ου ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2015-17

Υλοποιήθηκαν οι 2 ροές του προγράμματος Erasmus+  του 1ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης το σχολικό έτος 2015-16. Οι 2 ροές με τίτλο  «e-learning Authoring Tools_Learners» , διάρκειας 16 ημερών και «e-learning Authoring Tools_Staff”,  διάρκειας 10 ημερών, πραγματοποιήθηκαν στη Ρίγα της Λετονίας τον Απρίλιο 2016.

Η κοινή δράση εκπαιδευομένων και προσωπικού αφορούσε τα εργαλεία συγγραφής – E-LEARNING AUTHORING TOOLS – τα οποία είναι λογισμικά που επιτρέπουν τη σχεδίαση και ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού, δημιουργώντας αυξημένο κίνητρο στους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές  να οικοδομήσουν οι ίδιοι κομμάτι της μάθησης. H δημιουργική εμπλοκή των εκπαιδευτικών στο ίδιο πεδίο κατάρτισης με τους μαθητές, θα έχει άμεσα θετικά εφαρμόσιμα αποτελέσματα στο σχολείο, δίνοντας την ευκαιρία  σε καθηγητές και μαθητές να αποκτήσουν κατάλληλα εφόδια, και στους μαθητές, επιπλέον, να προετοιμαστούν για την τεράστια αγορά που αναπτύσσεται στον τομέα του e-learning.

Η δράση E-LEARNING AUTHORING TOOLS_LEARNERS αφορούσε ένα σχέδιο Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 15 μαθητών  του 1ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, όλων των ειδικοτήτων, και 2 συνοδών καθηγητών στη Ρίγα της Λετονίας, σ’ ένα πρόγραμμα 40 ωρών, και επαγγελματικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που χρησιμοποιούν το e-learning. Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των καθηγητών αφορούσε κατάρτιση 10 καθηγητών όλων των ειδικοτήτων του σχολείου, συμπεριλαμβανομένων και καθηγητών μαθημάτων γενικής παιδείας, 30 ωρών, στο ίδιο αντικείμενο, μαζί με επαγγελματικές επισκέψεις.

Η 3η  ροή, με τίτλο ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ_LEARNERS, πραγματοποιήθηκε  στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, το Νοέμβριο 2016. Η δράση αυτή αφορούσε την κατάρτιση 15 μαθητών των Τομέων Οχημάτων και 2 συνοδών καθηγητών, στα υβριδικά αυτοκίνητα, σ’ένα πρόγραμμα 50 ωρών που περιελάμβανε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. Κύριοι στόχοι αυτού του προγράμματος ήταν η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων (κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και επισκευή) στα υβριδικά οχήματα, που αποτελούν εξέλιξη της τεχνολογίας οχημάτων, με απώτερο σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.