Οριστικοί πίνακες κατάταξης τμημάτων υποψηφίων για τη μαθητεία

Οριστικοί πίνακες κατάταξης τμημάτων υποψηφίων για τη μαθητεία

Τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων εγκαταστάσεων & Δικτύων  

 

Τεχνικός οχημάτων

 

Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού & κλιματισμού