ΑΡΧΙΚΗ


Οι γονείς που θέλουν να ενημερώνονται για τη φοίτηση των παιδιών τους μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο μεταξύ των ωρών 09:40 έως 10:00 και 11:00