Οργάνωση και λειτουργία του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση  με την οποία καθορίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων, ενώ ρυθμίζονται θέματα του εκπαιδευτικού έργου.

Περισσότερες πληροφορίες μόλις ανακοινωθούν από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.