ΟΛΤΕΕ-079_Χαρακτηρισμός μαθητή_τριας ως μη παρακολουθών_ούσα

Αποστολή με εντολή του Προέδρου,
ο Γενικός Γραμματέας

————————————————————————————————————————

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 


Διεύθυνση:       Αχιλλέως 37-41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα
Τηλέφωνο:       210-5238973
e-mail:            oltee.oltee@gmail.com και mail@oltee.att.sch.gr
Ηλεκτρον.σελ.: http://www.oltee.gr, facebook: group Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
Πληροφορίες:   Νικόλαος Σεκεριάδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
Τηλέφωνο:       6932619808