Οδηγίες για την ενημέρωση μαθητών και σχολικών μονάδων για την κατανομή μαθητών από το σύστημα e-epal