Μαθητεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Όσοι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ έχουν απολυτήριο και πτυχίο, μπορούν να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες στο αρχείο που υπάρχει και μπορείτε να ανοίξετε από 30/9/2019 έως 7/10/2019.
Περισσότερες πληροφορίες στο σχολείο.  Η αίτηση μπορεί να γίνει και από το σχολείο

Οδηγίες