ΗΜΕΡΙΔΑ «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
protypation@auth.gr info@eneprot .gr www.eneprot .gr

ΗΜΕΡΙΔΑ
«ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
στις 6 Απριλίου 2017, ημέρα Πέμπτη, στις 17:45
Αίθουσα 301 πτέρυγα Αρχιτεκτόνων 2
ος
Όροφος της Πολυτεχνικής
Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
17:45 – 18:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
18:00 – 18:10 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ – ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΜΑ
18:10 – 18:35 ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΥΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ
KLEEMANN.
Παπαδόπουλος Άγγελος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών της εταιρείας
KLEEMANN S.A. (κατασκευή και εμπορία Ολοκληρωμένων Συστημάτων
Ανελκυστήρων).
18:35 – 19:00 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Πουλιάνας Νικόλαος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Τεχνικός Ασφαλείας του
εργοστασίου Θεσσαλονίκης της εταιρείας ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΕ
19:00 – 19:25 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑ-ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Βακλαβάς Γεώργιος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Τεχνικός Διευθυντής της εταιρείας
ΜΠΑΡΜΠΑ-ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
19:25 – 19:45 ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Δρ. Καλπίδης Ιωάννης – Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου
ΠΕ12.05 – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Ιατρός
19:45 – 20:15 ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ.
Η Ημερίδα είναι ανοιχτή στο κοινό. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν
Βεβαιώσεις Παρακολούθησης.
Ο Πρόεδρος της ΕΝΕΠΡΟΤ Ο Αντιπρόεδρος της ΕΝΕΠΡΟΤ

Δρ. Ιωάννης Τσιάφης Δρ. Δημήτρης Μ. Μυλωνάς
Καθηγητής Α.Π.Θ. Σ.Σ. Οικονομολόγων