Η εγκύκλιος για την εισαγωγή των υποψηφίων στις Σχολές Πυροσβεστικής

Η εγκύκλιος για την εισαγωγή των υποψηφίων στις Σχολές Πυροσβεστικής