ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2017