Εκπαιδευτική Επίσκεψη – Τομέα Πληροφορικής 20/10/2017

Εκπαιδευτική Επίσκεψη – Τομέα Πληροφορικής

Ημερομηνία : Παρασκευή 20/10/2017

Ώρες : 08:30 – 14:00

Τόπος : BETA CAE Systems SA, Κάτω Σχολάρι , Θεσσαλονίκη

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι σε αυτό το επίπεδο για τους μαθητές εντοπίζονται:

 • Σύνδεση της εκπαίδευσης σας με την αγορά εργασίας
 • Προετοιμασία για επαγγελματικές προοπτικές
 • Εκπαίδευση σας σε νέες τεχνολογίες
 • Ενίσχυση του ενδιαφέροντος σας για την ειδικότητα.
 • Στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης
 • Στην ανάπτυξη ικανοτήτων, όπως η καταγραφή πληροφοριών, η διατύπωση ερωτημάτων, η εξαγωγή συμπερασμάτων
 • Η γνώση των συνθηκών εργασίας, των εκπαιδευτικών προσόντων, των οικονομικών απολαβών και των προοπτικών των εργαζομένων σε επιχειρήσεις
 • Η άμεση επαφή με εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων και εκπαιδευτικών κατηγοριών
 • Η κατανόηση της ανάλυσης της στελέχωσης, της δομής και της οργάνωσης μιας επιχείρησης, δηλ. το σχεδιασμό οργανογράμματος.
 • Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας μιας σύγχρονης ,επιτυχημένης επιχείρησης

 

Συνοδοί Εκπαιδευτικοί

 1. Παντελιάδης Χαράλαμπος, ΠΕ19 Πληροφορικής, Υποδιευθυντής 1ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης
 2. Πάσχος Ανδρέας, ΤΕ0113 Προγραμματιστών Η/Υ, Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής
 3. Αμπατζίδης Αναστάσιος, ΠΕ19 Πληροφορικής

 

Μαθητές του Τομέα Πληροφορικής Β’ και Γ’ τάξης

 

 
Εκπαιδευτική Επίσκεψη - Τομέα Πληροφορικής