Διευκρινίσεις για τη διόρθωση λαθών στις υποβληθείσες δηλώσεις προτίμησης στο e-epal

Μετά την κατανομή των μαθητών στα σχολεία προτίμησής τους από την πλατφόρμα e-epal, δεν υπάρχει δυνατότητα διαγραφής των δηλώσεων από τους μαθητές ή κηδεμόνες.
Για τις δηλώσεις προτίμησης, στις οποίες κατά περίπτωση συμπληρώθηκαν λάθος στοιχεία, δίνεται η δυνατότητα στους διευθυντές των σχολικών μονάδων να διαγράψουν αιτήσεις μαθητών που έχουν κατανεμηθεί στο σχολείο τους.
Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων λαμβάνουν από τον ενήλικο μαθητή ή κηδεμόνα που αιτείται τη διαγραφή της δήλωσης, σχετική αίτηση-εξουσιοδότηση διαγραφής και την πρωτοκολλούν. Στην αίτηση – εξουσιοδότηση διαγραφής αναγράφεται ο αριθμός δήλωσης της αρχικής ηλεκτρονικής δήλωσης.