Διδακτική Επίσκεψη Μηχανολόγων

Πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στα Ελληνικά Πετρέλαια από του μαθητές του Τομέα Μηχανολογίας , τμήματα ΒΜ1,ΒΜ2,ΒΜ3,ΒΜ4.