Αρχείο αρμοδιότητας του Σχολείου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

1ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΑΥΡ/ΛΗΣ

Αρχείο αρμοδιότητας του Σχολείου

Στο Αρχείο του 1ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, συμπεριλαμβάνονται τα Αρχεία των παρακάτω σχολικών μονάδων που καταργήθηκαν:

 • 1ο ΤΕΕ Σταυρούπολης
 • 1ο ΤΕΛ Σταυρούπολης
 • Α΄Μέση Δημόσια Τεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης
 • Α΄Κατωτέρα Δημόσια Τεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης
 • Κατώτερη Δημόσια Τεχνική Σχολή Αδένδρου
 • Κατώτερη Δημόσια Τεχνική Σχολή Δρυμού
 • 3ο Τεχνικό Λύκειο Θεσσαλονίκης (μόνο μισθολογικά Μητρώα)
 • 3ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης (μόνο μισθολογικά Μητρώα)
 • Γ’ ΚΕΤΕ Θεσσαλονίκης (μόνο Αρχείο του Προσωπικού)
 • 5ο ΤΕΕ Σταυρούπολης
 • 1η ΤΕΣ Σταυρούπολης
 • 3η ΤΕΣ (Νέου Τύπου) Θεσσαλονίκης
 • ΤΕΣ (ΝέουΤύπου) Σταυρούπολης
 • ΕΠΑΣ Σταυρούπολης

Σε περίπτωση που απόφοιτος των παραπάνω σχολών έχει απωλέσει τίτλο που εκδόθηκε από αυτές, μπορεί να ζητήσει την έκδοση αντιγράφου του τίτλου, με τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση, όπου θα αναγράφονται όλες οισχετικές πληροφορίες (Ονοματεπώνυμο, Σχολή, σχολικά έτη, ειδικότητα).
 2. Υπεύθυνη δήλωση απώλειας, θεωρημένη από Δημόσιο Φορέα.
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 4. Φωτογραφία μικρού μεγέθους.

Οι υπεύθυνοι του Αρχείου

Παπαευαγγέλου Γεώργιος – Πάκας Μιχαήλ