ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2016

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι συνάδελφοι για απόφαση ΟΛΜΕ και υλοποίησή της από ΕΛΜΕ, καθώς και για σχετική παλιότερη ανακοίνωση του σωματείου Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών.

Σήμερα στις 1.30 – 2.30 μ.μ. (μεσημέρι Πέμπτης) στο 1ο Γ/Σ Σταυρούπολης και στις 6.30 – 7.30 μ.μ. (βράδυ Πέμπτης) στα γραφεία της ΕΛΜΕ (Προξένου Κορομηλά 51 ΕΔΟΘ 3ος όροφος) είναι η συνάντηση για να φέρουν μέσα σε ατομικό φάκελο τις αιτήσεις για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων. Επειδή, ορισμένοι συνάδελφοι ζήτησαν να στείλουμε πρότυπα των αιτήσεων, τα στέλνουμε για αξιοποίησή τους. Οι ημερομηνίες για να φέρουν τα δικαιολογητικά είναι συγκεκριμένες και δεν υπάρχουν περιθώρια παράτασής τους.

Ευχαρίστουμε.

 

 

Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης

προξένου Κορομηλά 51

e.elme.thess@gmail.com

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2016

 

Σύμφωνα με την απόφαση της ΟΛΜΕ, που παρατίθεται στο τέλος του εγγράφου μας,  όσοι συνάδελφοι προτίθενται να κάνουν, με ατομική τους ευθύνη, αίτηση αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, και αρνείται να τις παραλάβει η Διευθύνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μπορούν να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο (την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά) την Τετάρτη 21-12-2016 στo  1ο Γ/Σ Σταυρούπολης  από τις 1.30 μ.μ. έως τις 2.30 μ.μ. και στα γραφεία της E΄ ΕΛΜΕ-Θ (Πρ.Κορομηλά 51 3ος όροφος ) από τις 6.30 μ.μ. έως τις 7.30 μ.μ.

 

Η Ε΄ ΕΛΜΕΘ την επόμενη μέρα  22-12-2016 θα αποστείλει με COURIER στην ΟΛΜΕ όσες αιτήσεις και δικαιολογητικά κατατεθούν.

 

Ο.Λ.Μ.Ε.                                                            

Ερμού & Κορνάρου 2

ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255

email:olme@otenet.gr

www.olme.gr                                                                                                                    Αθήνα, 16/12/2016

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2016

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ, έχει γίνει αποδέκτης ανησυχιών που εκφράζεται από πολλούς συναδέλφους, ότι δεν θα μπορέσουν να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μέχρι τις 31-12-16 οι αιτήσεις αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων ασφάλισης που πρέπει να γίνουν μέσα στο 2016 (από 1-1-17 αλλάζει ο υπολογισμός του ποσού αναγνώρισης).

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ, αναζητώντας λύση στο πρόβλημα των συναδέλφων, μετά από συνάντηση και συνεννόηση με τις υπηρεσίες του ΓΛΚ προχώρησε στην παρακάτω συμφωνία.

Όσοι συνάδελφοι προτίθενται να κάνουν αίτηση αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, και αρνούνται να τις παραλάβουν οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  καταθέτουν στις ΕΛΜΕ τους σε φάκελο (την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά) μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2016.

Οι ΕΛΜΕ αποστέλλουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ με COURIER (και όχι συστημένα) μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2016 στην ΟΛΜΕ (Κορνάρου 2, 10563 ΑΘΗΝΑ) συνολικά τις αιτήσεις μαζί με ονομαστική κατάσταση των συναδέλφων.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ θα παραδώσει στο ΓΛΚ το σύνολο των αιτήσεων των συναδέλφων που έχει συγκεντρώσει μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου 2016, εξασφαλίζοντας ότι θα πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου εντός του 2016.

Παρακαλούνται οι ΕΛΜΕ να ενημερώσουν άμεσα τους συναδέλφους στα σχολεία και να τηρήσουν αυστηρά τις ημερομηνίες.

 

 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ   ΕΝΩΣΗ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Π.Ε.Σ.ΕΚ)

ΓΡΑΦΕΙΑ:  ΚΟΡΝΑΡΟΥ 2 ΚΑΙ  ΕΡΜΟΥ(ΟΛΜΕ).    ΤΚ: 10563 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: 210-3330073, 210-3236544, 210-3221255

EMAIL: syntaxekpedeftikoi@gmail.com

Blog:     syntaxekpedeftikoi.blogspot.gr

 

Αθήνα   19.5.  2016

Η συνταξιοδότηση  των εκπαιδευτικών    με ανήλικα    παιδιά  με το   νέο ασφαλιστικό

 

  1. Σύμφωνα με τον προηγούμενο ασφαλιστικό νόμο μία μητέρα με ανήλικο παιδί μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 50 ετών, αν είχε θεμελιώσει  δικαίωμα σύνταξης  μέχρι 31.12.2010(  δηλ. 25 χρόνια  ασφαλιστικής κάλυψης), με δικαίωμα  εξαγοράς πλασματικών   χρόνων  μόνο για τα παιδιά  για  χρονικό διάστημα μέχρι  τη συμπλήρωση  των 25 χρόνων.  Το δικαίωμα αυτό δεν μπορούσε  και δεν  μπορεί να ασκηθεί   και από τον πατέρα. Η διάκριση  αυτή,  αν  και   καταστρατηγεί την ισότητα των δύο φύλων, είχε  περάσει  από τη Βουλή.
  2. Όσοι θεμελίωναν (και οι δύο γονείς) δικαίωμα σύνταξης το 2011  (  δηλ. 25 χρόνια  ασφαλιστικής κάλυψης),   μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 52 ετών, ενώ όσοι θεμελίωναν το 2012 (  δηλ. 25 χρόνια  ασφαλιστικής κάλυψης), μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 55 ετών. Η θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης μπορούσε να γίνει και για τις δύο περιπτώσεις της παρ.2 με εξαγορά θητείας(  σπουδών, παιδιών και στρατιωτικής θητείας). Η εξαγορά απαιτούσε  15ετή πραγματική δημόσια υπηρεσία για αναγνώριση πλασματικού χρόνου παιδιών και 12ετή συνολική συντάξιμη υπηρεσία για αναγνώριση χρόνου σπουδών. Ο μέγιστος  χρόνος εξαγοράς   είναι:
  3. 4 έτη για όσους θεμελιώνουν το 2011
  4. 5 έτη για όσους θεμελιώνουν το 2012
  5. 6 έτη για όσους θεμελιώνουν το 2013
  6. 7 έτη για όσους θεμελιώνουν το 2014

Σημείωση:  Στο μέγιστο  χρόνο εξαγοράς συμπεριλαμβάνονται  σπουδές και στρατιωτική θητεία, όχι όμως τα παιδιά.  Ο χρόνος  εξαγοράς  για παιδιά προστίθεται επί  πλέον   στο  «μέγιστο  χρόνο εξαγοράς».     « O χρόνος αυτός ανέρχεται σε ένα (1) έτος για το πρώτο παιδί, σε δύο (2) επιπλέον έτη για το δεύτερο παιδί και σε δύο (2) έτη  επιπλέον    για το τρίτο παιδί. Από το τέταρτο παιδί και πάνω δεν αναγνωρίζεται   πλασµατικός  χρόνος».

  1. Η αίτηση για εξαγορά πλασματικού χρόνου μπορεί να υποβληθεί ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης προς το ΓΛΚ  και δε χρειάζεται να γίνει νωρίτερα. Το ΓΛΚ με την υπ’ αρ. 13725/0092/26.11.2011 εγκύκλιό του αναφέρει:  « Η αίτηση από το γονέα, μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε ακόμα και κατά τη συνταξιοδότηση, αφού από καμιά διάταξη του νόμου δεν προβλέπεται η υποβολή της  σχετικής αίτησης  εντός συγκεκριμένης προθεσμίας».

 

  1. Με το νέους ασφαλιστικούς  νόμους (4336 14.8.2015 και 4337/ 17.10.2015)   το δικαίωμα συνταξιοδότησης  διατηρείται μόνο για όσους  θεμελιώνουν την ηλικία συνταξιοδότησης με βάση τις πιο πάνω παραγράφους 1 και 2 μέχρι  8 2015. Μετά «γαία πυρί μειχθήτω». Τα  όρια αυξάνονται  σημαντικά με βάση τον πίνακα 2 της εγκυκλίου του ΥΠΟΙ, αρ. πρ. 124069/10 ΝΟΕ. 2015.  Παράδειγμα  α:  Εκπαιδευτικός γυναίκα με ανήλικο παιδί το 2010 και με 25 χρόνια ασφάλισης μέχρι 2010, που μπορούσε να  συνταξιοδοτηθεί  σε ηλικία 50 ετών, αν συμπληρώνει την ηλικία  των 50 ετών την  20η  ΟΚΤ. 2015, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 55 ετών( +5 χρόνια). Παράδειγμα β:Εκπαιδευτικός γονέας με ανήλικο παιδί  το 2011, με 25 χρόνια ασφαλιστικής κάλυψης μέχρι  31.12.2011 που έπρεπε να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 52 ετών, αν συμπληρώνει την ηλικία των 52 ετών το 2016, θα συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία  56 και 9 μηνών(  +4 έτη και 9 μήνες).   Γ. Εκπαιδευτικός  γονέας  με ανήλικο  παιδί Μέχρι  31.12. 2011 έχει  συντάξιμα  22 χρόνια  και 21 ημέρες. Μπορούσε   να αναγνωρίσει  τα χρόνια  σπουδών  2(;) +  3 χρόνια για τα παιδιά και έτσι θα   θεμελίωνε    δικαίωμα σύνταξης  το 2011  και   με ηλικία  στα 52 με βάση την παλιά νομοθεσία. Επειδή  18.8.2015  δεν έχει συμπληρώσει τα 52,  αλλά 31.12. 2016  ,  προστίθεται  με βάση τον πίνακα 2       έξι(6)  χρόνια  και 9 μήνες.  Αλλά  επειδή θα είναι  56 ετών και  9 μηνών μετά  την 1.1.2022  , υπάγεται  στη διάταξη  με 40 χρόνια υπηρεσίας και ηλικία 62 ετών .  Δηλ.  θα περιμένει  να  φύγει όταν   συμπληρώσει  την ηλικία των 62  ετών.

 

  1. Ο πίνακας 2 ισχύει μέχρι 31.12.2021. Είναι ευνόητο ότι μετά  την 1.1.2022  δεν ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του πίνακα 2 και όλοι  συνταξιοδοτούνται  σε ηλικία 67 ετών ή με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας, ( αλλά  η τελευταία διάταξη  δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων της πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης, που μπορεί να έχουν διοριστεί μέχρι το  22ο έτος της ηλικίας τους).

 

  1. Με σημερινή  απόφαση  του Ελεγκτικού  συνεδρίου  που  δημοσιεύτηκε  στα ΜΜΕ, έγινε δεκτή  προσφυγή  πατέρα – γονέα  με ανήλικο  παιδί που είχε  25ετία το 2010  και δεν μπορούσε να κάνει  χρήση των διατάξεων  που αφορούσαν τη συνταξιοδότηση  με ανήλικο   παιδί  Η  διοίκηση (  δηλ.  η Κυβέρνηση)    με  βάση  το  Σύνταγμα είναι  υποχρεωμένη   να δεχθεί και να  εφαρμόσει   την  απόφαση.    Ίδωμεν

 

 

Για το  Δ.Σ  της  Π.Ε.Σ.ΕΚ

 

Ο πρόεδρος                         Η  Γ. Γραμματέας

 

Τάσος  Σταυρόπουλος           Ροζίτα    Σουραή

aitisi1
aitisi2
aitisi3