Αιτήσεις μαθητών για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+

Το 1ο ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, κατά το σχολικό έτος 2018-2019 , υλοποιεί το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+, με κωδικό έγκρισης : 2018-1-EL-01-ΚΑ102-047039.

 

2018-11-08-0001
2018-11-08-0003