Κύπρος – πνευματικά πολιτιστικά ταξίδια

Στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού Προγράμματος με θέμα «Κύπρος – πνευματικά πολιτιστικά ταξίδια» δόθηκε η δυνατότητα σε 27 μαθητές διαφόρων τάξεων να ταξιδέψουν στην πανέμορφη μας Κύπρο, από 26 Μαρτίου έως 31 Μαρτίου 2017 έως 31 Μαρτίου 2017.

Υπεύθυνη Προγράμματος και αρχηγός της εκδρομής : Ασμανίδου Αναστασία ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής)

Συνοδοί  καθηγητές : Σιάλτσης Θεόδωρος, ΠΕ1204 (μηχανολόγος), Γιουσμάς Πέτρος, ΤΕ0106 (Ηλεκτρολόγος)

 
Κύπρος 2017