Προκήρυξη πρόσκλησης κατάθεσης οικονομικής προσφοράς

Θέμα : «Νέα ημερομηνία για Προκήρυξη πρόσκλησης κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, Δράση KA1 ‘’Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης’’