ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

με κωδικό αριθμό 2017- 1-EL01-KA102-035336, Erasmus+ 2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω σχεδίου, και ειδικότερα την δράση:

ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α2

Educational (R)evolution: The New Google Classroom

θα συμμετέχουν 10 καθηγητές του 1ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Η κατάρτιση θα γίνει στην Κρακοβία της Πολωνίας, στο διάστημα από

07-03-2017 έως και 18-03-2017

(± 1-3 μέρες ανάλογα με τις διαθέσιμες πτήσεις)

(2 μέρες ταξίδι και 10 κατάρτιση)

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση καθηγητές όλων των κλάδων

Η επιλογή θα γίνει από επιτροπή που θα αποτελείται από τον Δ/ντή, τον συντονιστή του προγράμματος , και τον κ. Βασιλειάδη και σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα, και ανακοινώθηκαν στον σύλλογο της 16/11/17.

Για τις θέσεις θα γίνει προσπάθεια να συμπεριληφθούν συνάδελφοι μαθημάτων τόσο γενικής παιδείας όσο και ειδικοτήτων. Επίσης σημαντική παράμετρος θα είναι η συμμετοχή γυναικών / ανδρών, ώστε να μη υπάρξει πρόβλημα στην κατανομή των δωματίων στα ξενοδοχεία που θα είναι δίκλινα.

Πληροφορίες/ συντονιστής: Παντελιάδης Χ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
από 24/11