Παρουσίαση προγραμμάτων ERASMUS +

Hμερίδα διάχυσης των κινητικοτήτων ERAMUS+ του 1ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης

Eπισημαίνουμε ότι η κινητικότητα των μαθητών είναι η πρώτη που οργανώθηκε από σχολεία της Θεσσαλονίκης και αφορούσε τοποθέτηση για 1 μήνα σε επιχειρήσεις της Μαδρίτης.

Hμερίδα διάχυσης των κινητικοτήτων ERAMUS+ του 1ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης