Σειρά κατάταξης Μαθητεία

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ : (20/10/2017 )

Ενστάσεις για τη σειρά κατάταξης μέχρι 18/10/2017 ώρα 14:00 στα γραφεία του 1ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Οι οριστικοί πίνακες θα αναρτηθούν την Πέμπτη 19/10/2017 10:00